»and if I close my mind in fear
please pry it open
and if my face becomes sincere
beware«

Välkommen!

Denna domän är personlig för Erik Svensson. Sidorna är avsedda att beskådas med en skärmupplösning på minst 1024 x 768 pixlar. Rekommenderade webbläsare är senare versioner av Microsoft Internet Explorer (6.0), Mozilla Firefox (1.5) eller Opera (9.0). JavaScript bör vara aktiverat för full funktionalitet.

Övriga webbläsare, samt versioner av ovanstående tidigare än de angivna inom parentes garanteras ej att sidorna visas korrekt i.

© Erik Svensson, kontakt: info[at]eriksvensson.se